Фармаконагляд

Компанія «Медак Україна» здійснює комплекс заходів пов’язаних із створенням та підтриманням системи збору, оцінки та заходів щодо попередження виникнення побічних реакцій, а також будь-яких інших питань, пов’язаних з безпекою та ефективністю застосування лікарських засобів компанії «medac GmbH». 

Фармакологический надзор

Система фармаконагляду в «medac GmbH» спрямована на моніторинг безпеки лікарських засобів та їх ефективності протягом всього життєвого циклу продукту.
Перед початком інформування щодо підозрюваної побічної реакції чи відсутності ефективності лікарського засобу, просимо Вас ознайомитися з основними поняттями та термінами:
  Побічна реакція – будь-яка небажана негативна реакція, яка виникає при застосуванні лікарських засобів у звичайних дозах, рекомендованих для лікування захворювань.

Передбачена побічна реакція – побічна реакція, характер або тяжкість проявів якої узгоджуються з наявною інформацією про лікарський засіб в інструкції для медичного застосування зареєстрованого лікарського засобу або короткій характеристиці лікарського засобу.

З інструкціями для медичного застосування лікарських засобів «medac GmbH» розміщені на нашому сайті.
Непередбачена побічна реакція – побічна реакція, характер або тяжкість проявів якої не узгоджуються з наявною інформацією про лікарський засіб в інструкції для медичного застосування/короткій характеристиці лікарського засобу.

  Несерйозна побічна реакція – будь-яка побічна реакція, що не призводить до смерті, не становить загрози для життя, не вимагає госпіталізації або збільшення терміну госпіталізації, не викликає стійкої або значної непрацездатності чи інвалідності та вроджених аномалій чи вад розвитку та не має іншої важливої медичної оцінки.

Серйозна побічна реакція – будь-яка побічна реакція, що призводить до смерті, становить загрозу для життя, вимагає госпіталізації або збільшення строку госпіталізації, викликає стійку або значну непрацездатність чи інвалідність, або є вродженою аномалією чи вадою розвитку, або має іншу важливу медичну оцінку.

Відсутність ефективності лікарського засобу – відсутність сприятливої діагностичної, лікувальної чи профілактичної дії лікарського засобу щодо встановлення характеру захворювання, його перебігу, тривалості або корекції стану чи фізіологічних функцій організму людини відповідно до показань до застосування, зазначених в інструкції для медичного застосування.

Для забезпечення поширення нової інформації, що стосується питань безпеки, компанія Медак Україна регулярно розміщуватиме, та оновлюватиме таку інформацію на власному сайті в меню підрозділа "Матеріали":

  • Лист-звернення до спеціалістів системи охорони здоров'я, громадськості, медичних та фармацевтичних працівників.
  • Карта повідомлення про побічні реакції

Якщо Ви дізналися про побічну реакцію або відсутність ефективності лікарського засобу виробництва компанії «medac GmbH», знайдіть можливість проінформувати про це будь-якого співробітника компанії за телефонами:


Tел. +380 44 499 37 55 (цілодобово, в неробочий час на автовідповідач)

Або відправити інформування за адресою:

 

* Інформація, надіслана вами, є суворо конфіденційною й не підлягає розголошенню, за винятком випадків, встановлених законодавством.